Tuyển dụng

KỸ SƯ DỰ TOÁN THIẾT BỊ (NS02)  

14:10 | 19/04/2018

· Công việc chính: Dự toán cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.


NHÂN VIÊN TỔNG VỤ (NS03)

17:03 | 10/04/2018
  • Công việc chính: kiểm tra bản vẽ công trình xây dựng Nhật Bản (được đào tạo về bản vẽ công trình); tính toán tiết kiệm năng lượng công trình xây dựng với quy mô nhỏ và đơn giản của Nhật Bản (được đào tạo kỹ thuật công trình); hỗ trợ bộ phận kỹ thuật khi cần thiết. Công việc sẽ được thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn.

 


KỸ SƯ TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (NS01)

11:23 | 29/03/2018
  • Công việc chính: Tính toán tiết kiệm năng lượng cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.Các tin đã đưa ngày :